Çınar Panjur

Çınar Panjur Sistemleri, 2010 yılından beri İstanbul genelinde manuel ve otomatik panjur tamir servisi hizmeti vermektedir. Firmamız Bahçelievler Mahmutbey'deki merkezden İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasındaki tüm ilçelere uzman ekiplerle otomatik panjur ve otomatik kepenk sistemlerinin imalat, bakım ve onarım hizmetini götürmektedir.

Firmamız otomatik panjur sektöründe yıllarca hizmet vermiş deneyimli bir kadroya sahiptir. Gerekli teknik bilgiye sahip ustalarımızla panjur sistemlerinin marka bazında yedek parça garantili hizmet vermekteyiz.

Kendini yetiştirmiş iletişimi güçlü bireylerden oluşmuş panjurun ustası bir ekibe sahibiz. Manuel Panjur Tamiri için İstanbul'da tüm ilçelere marka bağımsız servisimiz vardır. Panjur arızalarında 0534 312 56 96 nolu telefonumuzdan 7/24 saat servis yazdırabilirsiniz. Mobil ekibimiz en kısa sürede yerinde keşif yaparak kapı arızalarını yerinde gidereceklerdir.

İstanbul Çınar Panjur Servisi, yılların deneyimi ve bilgi birikimiyle panjur sistemlerinde imalat, montaj ve tamir işlerinde bir çok başarılı projeye imza atmıştır.

Bakım ve Tamirini Yaptığımız Panjur Modelleri

 • Makaslı Panjur Tamiri
 • Plastik Panjur Tamiri
 • Alüminyum Panjur Tamiri
 • Akordeon Panjur Tamiri
 • Dıştan Kutulu Panjur Tamiri
 • Motorlu Panjur Tamiri
 • Monoblok Panjur Tamiri ve Bakımı
 • Otomatik Panjur Tamiri
 • Manuel Panjur Tamiri

  20 yüzyılın başlarından itibaren panjur sektöründeki gelişen teknolojiyi yakından takip ederek müşterilerine yenilikleri aynı anda aktarma gayreti içerisindeyiz. Her işi yarım yapan değil, sadece kendi alanında uzmanlaşarak bir işi yapan bir anlayışla %100 müşteri memnuniyetini bilinci ile çalışmaktayız. Yüksek düzeyli iletişimli bir kadro ile proje aşamasından satış sonrası servis hizmetine kadar, deneyimli ve eğitimli uzman bir ekip ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.

  panjur tamir servisi

  Marka bağımsız otomatik panjur tamirinde model ayırmaksızın mevcut kapı ve geçiş sistemlerinizin bakım onarımı garantili olarak yapmaktayız. Motorlu panjurlara ait kontrol kartlarının da onarımı için firmamızdan hizmet talep edebilirsiniz.

  Ülkemizde ürün ve yedek parça tedarik sıkıntısı bulunmayan dünya çapında kendini kanıtlamış dünya markaların yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Ayrıca ülkemizin saygın yerli üreticilerinden panjur yedek parçalarını bizden tedarik edebilirsiniz.

  Ev ve işyerlerine ait panjur arızalarınız için tüm usta arayışlarınıza garantili çözüm istiyorsanız, size hizmet etmeye hazırız.

 • Misyon ve Vizyonumuz

  Misyonumuz

  İmalatını yaptığımız panjurların, satış öncesi ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini ilke edinmiş hizmet anlayışımızla kurumsal bir kimlikle sürdürülebilir bir ticari birliktelik sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda müşterilerimizin ilk tercih ettiği, çalışanlarına ve ülke ekonomisine artı değer katan bir firma olmaktır.

  Vizyonumuz:

  Panjur imalat, bakım ve tamiri alanında Çınar Panjur Sistemleri isminin üstün hizmet anlayışını %100 müşteri memnuniyeti ile bütünleşmesini sağlayarak İstanbul'da lider bir firma ve aranan bir marka olabilmektir.

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Hakkında Bilgilendirme

  Bu sayfada; özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla yürürlüğe giren "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında firmamızın üstlendiği sorumluluklar ve ayrıca kullanıcı sıfatıyla sahip olduğunuz haklar ile ilgili bilgilendirici içerikler yer almaktadır.

  Çınar Panjur Sistemleri olarak, panjur tamir servisi ve diğer markalarımızın sitelerini ziyaret eden, sağladıkları hizmetlerden faydalanan siz değerli kullanıcılarımızın kişisel verilerini Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında korumak en büyük önceliklerimizdendir.

  Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin ad, soyad, TC kimlik numarası, iletişim bilgileri gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup; ilgili mevzuat gereğince şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

  Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

  KVKK madde 4 uyarınca:
  Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
  Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:
  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
  Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
  Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
  İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
  Kişisel verileriniz, Çınar Panjur tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Çınar Panjur’un ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız sürece oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Çınar Panjur’un düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

  İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Kayıt altına alınan kişisel verileriniz; sunucu hizmetlerinde kullanılan hizmet ve lisanslara bağlı olarak yazılımların üretici firmaları, kullanıcı deneyimlerinin ölçülebilmesi ve pazarlama çalışmalarının yapılabilmesi için 3. Parti istatistik ve analiz firmaları ve yasal merciler ile gerekli ölçüde paylaşılmaktadır.

  Toplanan kişisel verileriniz; Çınar Panjur tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Çınar Panjur tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Çınar Panjur’un ve Çınar Panjur’la iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Çınar Panjur’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Çınar Panjur tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Çınar Panjur’un sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Çınar Panjur’a iletmeniz durumunda, Çınar Panjur talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Çınar Panjur tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Çınar Panjur’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Çınar Panjur’a iletmeniz gerekmektedir.

  Şartlar ve Koşullar

  Panjur Tamir Servisi Web Sitesi Şart ve Koşullar

  Bu web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu web sitesini herhangi bir şekilde kullanmanız burada belirtilen Şart ve Koşulları kabul ettiğiniz anlamına geldiğinden, lütfen bu belgedeki Şart ve Koşulları dikkatle okuyun.

  Bu sitede "biz", "bizim," "firma" "Panjur Servisi" ve "Çınar Panjur" ifadeleri Çınar Panjur Sistemleri'ni ve bağlama göre bağlı şirketlerinden birini anlatır. "Siz", "müşteri" bu web sitesine erişim sağlayan ve/veya kullanan kişileri anlatır.

  Web Sitesi Gizlilik Uyarısı Bu web sitesine iletilen tüm kişisel bilgiler veya materyaller bu web sitesinde bulunan Gizlilik Uyarısı'na tabidir.

  Bilgilerin Doğruluğu, Eksiksizliği ve Güncelliği

  Bu web sitesinde yer alan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için tüm makul çabayı göstermemize rağmen bu web sitesinde yer alan bilginin doğru veya eksiksiz olmamasından sorumlu tutulamayız. Bu web sitesindeki materyale güvenmenizden doğan sorumluluk tarafınıza aittir. Materyalde ve bu web sitesinde bulunan bilgilerde yapılan her tür değişikliği takip etme sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul edersiniz.

  Aktarım

  Bu web sitesine elektronik posta veya başka yollarla aktardığınız kişisel olmayan her tür yazışma veya veri, soru, yorum, öneri vb. materyalin gizli ve tescilli olmadığı kabul edilecektir. Yayınladığımız her şey Çınar Panjur'un mülkü haline gelir ve çoğaltma, kamuya açma, aktarma, yayınlama, yayımlama ve ilan etme dahil olup bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir amaçla kullanılamaz. Çınar Panjur size ait bilgileri 3. şahıslarla paylaşmayacağını taahhüt eder.

  Fikri Mülkiyet Hakları

  Bu web sitesindeki her tür metin, resim ve diğer materyale ait tüm telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları Çınar Panjur'a aittir veya özel olarak yazılarak siteye dahil edilmiştir.

  Bu web sitesinde gezinebilirsiniz. Bu, yalnızca hiçbir telif hakkını veya patent bildirimini ihlal etmemeniz ve bu tür çoğaltmaların üzerinde aşağıdaki ticari markanın görünmesi kaydıyla yapılabilir. Bu web sitesindeki yazılar ve kullanılan materyaller dahil hiçbir şey satılamaz veya ticari kazanç amacıyla dağıtılamaz, değiştirilemez ve başka herhangi bir tür çalışmaya, yayına veya web sitesine dahil edilemez.

  Bu web sitesinde kullandığımız ticari markalar, logolar, karakterler ve hizmet markaları (topluca "Ticari Markalar") ülkemizdeki saygın panjur sektöründeki üreticilere aittir. Bu web sitesinde bulunan hiçbir şey, sitede sergilenen herhangi bir Ticari Marka'ya ait lisansın veya kullanım hakkının verildiği olarak yorumlanamaz. Bu web sitesinde sergilenen Ticari Markaları veya diğer herhangi bir içeriği, işbu Şart ve Koşullar'da belirtilen durumlar hariç kullanmanız/kötüye kullanmanız kesinlikle yasaktır. Ayrıca Çınar Panjur'un fikri mülkiyet haklarını, ciddi durumlarda yasaların izin verdiği ölçüde sonuna kadar koruyacağı burada açıkça beyan edilir.

  Başka Web Sitelerine Bağlantılar

  Çınar Panjur'a ait web sitelerindeki bağlantılar sizi diğer sitelerimize vya çözüm ortaklarımızın web sitelerine yönlendirebilir. Çınar Panjur bu diğer web sitelerinin içeriği, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu sitelerin işlevinden hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bağlantılar iyi niyetle verilmiştir ve Çınar Panjur bağlantı verdiğimiz diğer web sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Başka web sitelerine bağlantı verilmesi bu sitelerin Çınar Panjur tarafından desteklendiği anlamına gelmez. Ziyaret ettiğiniz tüm diğer web sitelerinin yasal ve gizlilik bildirimlerinden haberdar olmanızı ve bunları dikkatle okumanızı öneririz.

  Garantiler ve Feragatname

  Bu web sitesini sorumluluğu tarafınıza ait olmak üzere kullanabilirsiniz.

  Garantiler

  Bu web sitesi tarafınıza "Olduğu Gibi" ve "Bulunduğu Sürece" esasında sağlanmaktadır ve dolayısıyla Çınar Panjur bu web sitesindeki materyalin eksiksiz, doğru, güvenilir, güncel olduğu ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediği; bu web sitesine erişimin kesintisiz veya hatasız olacağı garantisini vermemektedir ve bu manadaki her tür beyan ve garanti işbu belgede reddedilir.

  Bu web sitesine veya sitenin herhangi bir özelliğine veya ilgili herhangi bir özellik veya parçasına erişiminizi herhangi bir zamanda haber vermeksizin kısıtlama, askıya alma veya sona erdirme hakkımız saklıdır. Yükümlülük

  Çınar Panjur sistemleri, bu web sitesinin bizim adımıza yaratılmasında, üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan diğer herhangi bir taraf bu web sitesine erişiminizden, siteyi kullanmanızdan, kullanamamanızdan, web sitesinin içeriğinin değişmesinden ya da bu web sitesindeki bir bağlantı yoluyla eriştiğiniz başka herhangi bir web sitesinden ya da bize gönderdiğiniz elektronik posta mesajları sonucunda yaptığımız veya yapmadığımız herhangi bir şeyden kaynaklanan doğrudan, arızi, dolaylı veya ceza gerektiren herhangi bir hasar, maliyet, kayıp veya tazminat için herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.

  Firmamız web sitesinin yaratılmasında, üretilmesinde veya dağıtılmasında çalışan herhangi bir tarafın bu web sitesinde sağlanan materyal ve hizmetleri sürdürme veya bunlarla bağlantılı herhangi bir düzeltme, güncelleme veya sürüm çıkarma sorumluluğu yoktur. Bu web sitesinde sağlanan her tür materyal önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

  Ayrıca Çınar Panjur bu web sitesindeki herhangi bir içeriğe erişmeniz, bu içeriği kullanmanız veya indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınıza veya başka herhangi bir malınıza bulaşabilecek virüsler nedeniyle yaşanabilecek kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu web sitesinden herhangi bir materyal indirmeye karar verirseniz, bunun sorumluluğu tarafınıza aittir.

  Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde bu web sitesini kullanmak veya bu web sitesine erişim sağlamaktan doğabilecek tüm haklarınızdan açıkça feragat etmektesiniz.

  Yasaklanan Faaliyetler Çınar Panjur'un kesin takdiriyle uygun olmadığını düşünebileceği ve/veya yasadışı bir eylem teşkil edebilecek ya da bu web sitesi için yürürlükteki yasalarca yasaklanan, aşağıdakiler dahil olup bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her tür eylemi yapmanız yasaktır:

  Gizliliğin (ilgili kişinin onayını almadan gizli bilgilerin karşıya yüklenmesi buna dahildir) veya kişilerin diğer yasal haklarının ihlalini teşkil edecek her tür eylem; Bu web sitesini Çınar Panjur'a, çalışanlarına veya başka kişilere hakaret ve iftirada bulunmak veya Çınar Panjur'un itibarını lekeleyecek başka herhangi bir eylemde bulunmak için kullanma;

  Çınar Panjur'un veya başka kişilerin malına zarar verebilecek virüsler içeren dosyaları yükleme ve

  Bu web sitesine aşağıdakiler dahil ancak sınırlandırmamak üzere, kanaatimizce rahatsızlık veya hasar veren veya Çınar Panjur veya üçüncü tarafın sistem veya ağ güvenliğini ihlal eden, onur kırıcı, müstehcen, tehdit eden, pornografik veya herhangi bir şekilde kanun dışı herhangi yetkilendirilmeyen materyaller gönderilmesi veya iletilmesi.

  Yasal Bildirim Güncellemesi

  Bu bildirimde istediğimiz herhangi bir değişiklik ve düzeltme yapma hakkımız saklıdır. Bu değişiklik ve düzeltmeleri ve yeni ek bilgileri incelemek için lütfen muhtelif zamanlarda bu sayfaya başvurun.

  Telif Hakkı © 2019 Çınar Panjur Sistemleri